ส่วนงานราชการหัวหิน

เทศบาลเมืองหัวหิน  032-511047, 032-511347
อำเภอเมืองหัวหิน 032-516254, 032-516256
สถานีตำรวจหัวหิน 032-511027, 032-533440-1
ศูนย์การท่องเที่ยวหัวหิน 032-511047, 032-511367
ท่าอากาศยานหัวหิน 032-520343
ตำรวจทางหลวง 032-611276
ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองหัวหิน 032-526556
สถานีดับเพลิง  032-511666
การไฟฟ้า 032-513162
การประปา 032-511677
สำนักงานขนส่ง 032-621443
สำนักงานสรรพสามิต 032-511928
สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาหัวหิน 032-536164
หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังฯ 032-520171
สถานีกาชาด 032-511024
กองการศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน 032-532480
การศึกษานอกโรงเรียน 032-516161
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน 032-516244
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน 032-516256
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 032-516252

แจ้งเหตุร้าย

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191
กองปราบปราม 1195
ตำรวจทางหลวง 1193
ศูนย์ข้อมูลทางหลวง  032-511223
สายด่วนกรมทางหลวง 1586
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ศูนย์นเรนทร 1669
ตำรวจภูธรหัวหิน  032-511027, 533440-1
มูลนิธิหัวหิน 032-511153
แจ้งรถเสีย หลงทาง  032-611585
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตำรวจ 1691

ฉุกเฉินชิวิตและสุขภาพ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 1, 860, 192
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1688
สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1330
สายด่วน อ.ย. 1556
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค 1166
ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย 032-511666
หน่วยควบคุมโรคติดต่อ 032-682428

โรงพยาบาล(เมืองหัวหิน)

โรงพยาบาลหัวหิน 032-523000, 032-520401
โรงพยาบาลหมอบุญครอง 032-511045
โรงพยาบาลธนบุรี หัวหิน  032-520900
โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน 032-532577-9

ธนาคาร (สาขาหัวหิน)

ธนาคารกรุงเทพ 1333, 032-511717, 032-512513
ธนาคารกรุงไทย 1551, 032-511812, 032-512053
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1572, 032-511120, 032-511442
ธนาคารกสิกรไทย 032-511775
ธนาคารซิตี้แบ็งค์ 1588
ธนาคารทหารไทย 1558, 032-526314-5
ธนาคารไทยธนาคาร 032-531460-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ 032-532420-1
ธนาคารธนชาติ 032-516663-4
ธนาคารนครหลวงไทย 032-511098
ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) 032-511761-2
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด(ไทย) 1595
ธนาคารออมสิน 032-511041, 032-532155
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 032-532122
ธนาคารเกียรตินาคิน 032-547558
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจหัวหิน 1357, 032-516690-1
ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาหัวหิน 032-511543-4
สอบถามข้อมูลอายัดบุตร ATM-บัตรเครดิต 1188

ที่ทำการไปรษณีย์

ที่ทำการไปรษณีย์
032-511063

ศูนย์บริการข้อมูล

ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวเทศบาลหัวหิน 032-511047
ตำรวจท่องเที่ยว 032-516219,สายด่วน 1155
ตำรวจท่องเที่ยว(ป้อมหัวหิน) 032-515995
สถานีรถไฟหัวหิน 032-511073
สถานีขนส่งหัวหิน 032-511230
สถานีรถปรับอากาศชั้นหนึ่ง 032-511654
สถานีสมุทรศาสตร์หัวหิน 032-511330
สนง.มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 032-515457
สนง.ประกันสังคม (สายด่วน) 1506
องค์การโทรศัท์ทีโอที 032-511173
ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที หัวหิน 032-532018-9
แจ้งรถเสีย หลงทาง 032-611585
 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 032-513574
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว 032-532433
สำนักงานการท่องเที่ยวภาคกลางเขต 2 (ททท.) 032-471005-6
หอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวล 032-520171
สำนักงานขนส่ง(บขส.) 032-511230
บริการรับดูดส้วม 085-2647459
รถบริการส่งน้ำ 086-0061630
ชมรมลูกเสือชาวบ้าน 032-547743
คริสตจักรศิลาเอก 087-0019889
ฮัช@ฅนถักเชือกเทียน 085-2912508