รู้จักอวัยวะและโครงสร้างของร่างกายก่อนการตรวจชีพจร


การฝังเข็มคืออะไร ?


การฝังเข็ม ร่มยา เล่ม 1


การฝังเข็ม ร่มยา เล่ม 2


การฝังเข็ม ร่มยา เล่ม 3


การฝังเข็ม ร่มยา เล่ม 4

แปะไว้เป็นวิทยาทาน