ทำไมต้องทานเจ

" เจ " อักษรปริศนาธรรม { }จุดหนึ่ง คือ มโนทวาร (ประตูสู่พุทธะ)

หนึ่งขีด : ก้าวขึ้นสู่นาวาธรรม

เข้าใจ : กระจ่างชัด คือ รู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรม

มีดซ้าย : ตัดอารมณ์ 7

มีดขวา : ขจัดตัณหา 6

หนึ่งขีดขึ้น : ทางขึ้นสู่ " ฟ้า "

หนึ่งขีดลง : ทางลงสู่ " นรก "

หนึ่งขีด : ก้าวแต่ละขั้น

อีกหนึ่งขีด : ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

เล็กๆ : สำรวมระมัดระวัง


ความหมายของคำว่า " เจ "
1. จุด " หนึ่ง " มโนทวาร คือ ประตูที่เปิดสู่ " อนุตตรภูมิ " อันเป็นเป้าหมายสู่สุดของผู้บำเพ็ญธรรม
2. หนึ่ง " ขีด" ก้าวขึ้นสู่เรือธรรม พาให้หลุดพ้น 3 ภพ ไม่เวียนว่าย
3. " เข้าใจ " คือ รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรม หมดสิ้นความทะยานอยาก สามารถก้าวพ้นโลกีย์วิสัย อันเต็มไปด้วยฝุ่นละอองกิเลส
4. มีดซ้าย ตัดอารมณ์ 7 ได้แก่
1.) ความปิติยินดี
2.) ความโกรธ
3.) ความเศร้าเสียใจ
4.) ความกลัว
5.) ความรักใคร่
6.) ความเกรี้ยวกราดดุดัน
7.) ความอาลัยอาวรณ์ยึดติด
5. มีดขวา ขจัดตัณหาทั้ง 6 ได้แก่
1.) หลงทาง " ตา " มักมองในรูปสวย
2.) หลงทาง " หู " ชอบฟังแต่เรื่องติฉินนินทาว่าร้าย ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
3.) หลงทาง " จมูก " ชื่นชมดมกลิ่นหอมหวลของเนื้อ นำสู่ความลุ่มหลง
4.) หลงทาง " ลิ้น " ติดใจในการเสพของต้องห้าม เช่น เนื้อสัตว์และผักฉุน ทั้ง 5 ซึ่งพาสู่โลกีย์กิเลส
5.) หลงทาง " กาย " มักมากในกามจนไม่มีการบังคับควบคุม
6.) หลงทาง " ใจ " หลงใหลในโลกีย์สุข รักชอบติดอยู่ในทรัพย์สินเงินทองจนขาดสติ ไม่ยอมสร้างบุญกุศล
6. หนึ่งขีด " ขึ้น " สวรรค์นรก มีทางไป 2 ทาง ให้รู้จักเลือกเดิน ในทางที่จะพาตัวเองให้สูงขึ้นหลุดพ้น
7. หนึ่งขีด " ลง " พยายามหลีกเลี่ยงทางลงสู่นรก
8,9. แต่ละก้าวๆ คือ ก้าวขึ้นไปตามลำดับขั้น
10. เล็กๆ (เสี่ยว) ในภาษาจีน เขียนคำว่า "ใจ" (ซิน) คำว่า เล็ก (เสี่ยว) รวมกัน หมายถึง ระมัดระวัง คือ มีจิตที่จดจ่อ สำรวมระวังไม่ให้ผิดพลาด เปรียบได้กับจิตใจของเราที่กำลังจะสอดด้ายเข้ารูเข็มเล็กๆ อย่างระมัดระวัง ผู้ถือศิลกินเจ ปฏิบัติธรรม ต้องสำรวมจิตใจ มีจิตที่ระมัดระวัง ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ทำให้ใจใหญ่ฟุ้งเฟ้อ เต็มไปด้วยความอหังการ โอ้อวด ต้องรู้จักประคองใจของตน ให้ก้าวขึ้นยกระดับจิตให้สูงขึ้น หลีกเว้นกรรมอันจะนำพาตนให้ตกต่ำ.

อนุโมทนา กับพระคุณท่าน พระพุทธธาตุภิกขุ ครับ
ผู้น้อยขอเสริมร่วมนิดหนึ่งว่า สำหรับบางคนที่สงสัยกว่า แล้วพืชผักมีชีวิตทำไมกินได้ ไม่บาป คือ พืชผักมีการเจิรญเติบโต
แต่พืชผักไม่มีจิตวิญญานครับ จิตวิญญานตัวนี้ หรือวิญญานนี้ จะออกจากร่างกายสังขารเมื่อ กายสังขารทำงานไม่ได้แล้ว
และยังมี โลภ โกรธ หลง ติดตาม วิญญานนี้ไปด้วยในครั้งที่ยังอยู่ในร่างกายสังขาร บนโลกนี้ จึงเกิดเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเจ้าหนี้เวรกรรมได้ครับ ...
จริงๆ แล้วในเมืองไทยเรามีของกินมากมาย ผักผลไม้ โปรตีนจากพืช หากละการเบียดเบียนชีวิตได้ ก็นับว่าโลกนี้จะมีแต่มิตร และน่าอยู่มาก
ลองศึกษาดูในขณะนี้ครับ ว่าเนื้อสัตว์ นอกจากจะผิดบาป แล้วยังให้โทษมากมายทางวิทยาศาสตร์ จากสารพิษต่างๆ ทานเนื้อสัตว์ ( ทุกชนิด )
ท่านมีโอกาสเป็นมะเร็ง 90 % เพราะเนื้อจะหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง แต่พืชผักต่อต้านเซลล์มะเร็งได้ดีมาก ( ผักปลอดสาร ) ..
ขอบคุณครับ และขอกราบศรัทธาท่าน พระพุทธธาตุภิกขุ ไว้นะที่นี้ด้วย พระภิกขุของแท้ครับ ...
แน่หรือ ที่บางคนว่า สัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของคน หากพวกเขาพูดภาษาคนได้ ท่านว่าเขาจะตอบว่าอย่างไร?
หรือเพียงพวกเขาโดนกล่าวหาให้เป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ... พวกเราหรือมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐ เห็นแก่ตัวมากไปหรือเปล่า ?
@ คลิ๊กดูข้อมูลเพิ่มเติม .......


ลดบาปกรรม กับชีวิตผู้อื่น หมั่นสร้างบุญกุศล เป็นสิ่งที่ดีกับท่านเอง
จะเกิดมรรคผลบุญกุศล เป็นบุญวาสนาสะสมให้ท่านได้ ...

Double click to UP Page