พระคัมภีร์สัจจคาถาเมตเตยยะ หรือ หมีเล่อเจินจิง


ดาวน์โหลด คำแปล และบทสวด MP3


หมั่นท่องประคองจิต ด้วยพระคัมภีร์นี้วันละ 3 รอบ
สยบมารในจิต จิตแยกจริงปลอมได้ แต่จะได้ผลดีที่สุด
ผู้สวดท่อง งดเว้นเนื้อสัตว์หรือทานเจตลอดชีวิต หรือ
อย่างน้อย 1 วันก่อนสวดท่องพระคัมภีร์นี้ เพื่อเตรียมจิตที่สะอาดบริสุทธิ์.